LIBERteamet

LIBERteamet består av oss som per i dag utgjør administrasjonen i LIBER.

Image

Daglig leder og ansvarlig for LIBER Akademiet : Audhild Hjellup Lønne

Audhild Hjellup Lønne er gründer, forfatter og mikroforlegger. Hun ga ut sin første bok for snart 20 år siden.

De seks første bøkene var sakprosa utgitt på forlag innenfor fagfeltet psykiatri og rus. Hun har jobbet i mange år som leder i spesialisthelsetjenesten. Hun er samfunnsviter med hovedfag i sosiologi, og sidefag i psykologi. I tillegg har hun lederutdanning, grunnfag i kriminologi, har jobbet som lærer og er utdannet pedagog. Disse erfaringene tar hun med seg inn i mikroforleggeriet, hvor målet er å hjelpe forfattere til å forvalte egne åndsverk. I 2020 tok hun en master i faglitterær skriving, og skrev sin masteroppgave om Selvpublis

LIBER Akademiet har ansvar for kurs og fagutvikling, innenfor både skriving, produksjon, salg og marked, samt drift av mikroforlag. Med bakgrunn i undervisning både på høyskolenivå, på universiteter, som fagansvarlig både i spesialisthelsetjenesten og i barnevern, samt som norsk- og samfunnsfagslærer for våre nye landsmenn, har Audhild også lang erfaring i undervisning, formidling og planlegging av fagutvikling og kompetanseplaner. LIBER tenker at kompetanse på litteraturens kretsløp, skriving, produksjon og markedsforståelse, sammen med kunnskap om det å drifte et forleggeri, må læres i lys av både historien, men kanskje særlig med tanke på fremtidens utvikling. og har dermed tatt på seg ansvaret for Kurs- og fagutviklingsprogrammet hos LIBER:

Kontakt: audhild@lc.liber.as

Image

Ansvarlig for LIBER Produksjon : Linn Tesli

Linn er forfatter og omslagsdesigner med bakgrunn i film, design og pedagogikk, med lang erfaring i å publisere bøker på det internasjonale markedet, både egne og andres. Hun har selv publisert et tjuetalls bøker under ulike navn, og bidratt til å publisere nærmere hundre titler på det internasjonale markedet.

Tesli driver mikroforlaget Indiepuben, og tar også oppdrag som konsulent og omslagsdesigner.

Tesli skriver hovedsaklig i undersjangere av Fantasy, som Urban Fantasy og Paranormal. Hun gjør mesteparten av jobben selv, som ombrekk, design og markedsføring, men står ikke alene. Hun har blant annet samskrevet flere bøker, og er helt avhengig av medforfatter og redaktør, Jørn Harald Persson.

Kontakt: linn@lc.liber.as

Image

Ansvarlig for LIBER Salg og Marked : Linda Vedvik

Utdannet digital markedsfører, studerer webdesign og jobber med SoMe for Memosoft og Lises Møbler ved siden av studie.

Kontakt: linda@lc.liber.as