LIBERs profesjonelle nettverk

Sterkere sammen

LIBERs tjenesteprodusenter

Her finner du alle tjenesteyterne LIBER samarbeider med.

LIBERakademiets innholdsleverandører

Her finner du alle de som bidrar til innhold i kurs- og kompetanseutvikling.

Norunn Askeland

Nina Grove Hansen

Linn Tesli

Audhild Hjellup Lønne

Mikroforlagene

Her finner du alle mikroforlagene som er grunnmuren i LIBER. Det er plass til flere.

Forfatterentreprenøren