LIBER Community – For deg som ønsker et skrivefellesskap

LIBER Community gir deg et diskusjonsforum, et fellesskap og et fordelsprogram.

Vi har egne fora for deg som er i produksjonsprosessen.

I månedene juli/august, og januar/februar, vil vi arrangere LIBER Produksjon og ha gunstige tilbud innen produksjon!

Her får du tilgang på tjenester til

Produksjonsprosessen

Tjenester i LIBER Produksjon

LIBER Produksjon er ansvarlig for å formidle tjenester knyttet til produksjon.

LIBER har knyttet til seg en rekke bedrifter som er gode på sine fagfelt og tilbyr tjenester til mikroforlag og forfattere som er tilknyttet LIBER.

Tjenester til produksjonsprosessen

Kurs i LIBER Akademiet

LIBER Akademiet vil gi deg tilbud på kunnskap du trenger for å lære enkle deler av produksjonsprosessen. Kursene holdes på forskjellige måter avhengig av form og innhold. Les mer om dette nederst på siden.

Vi ønsker velkommen til kurs.

Kurs til produksjonsprosessen

Trinn 3 og Trinn 4

forklares godt i vårt hovedkurs i det nye litterære kretsløpet for mikroforlag.

Du kan kjøpe tilgang på kursene under.

Blir du med i Community får du kursene til gunstigere priser.

Du får kursbevis for hvert gjennomførte trinn og kompetansebevis som mikroforlegger når alle 6 trinnene er tatt.

Formidlingsformer

Nettkurs

Et nettkurs er en virtuell læringsopplevelse organisert i et kursformat. Det kan være stor variasjon på kursene. Nettkursene hos LIBER dekker mange forskjellige emner.


Nettkurs gir oss sjansen til å innlemme forskjellige moderne trender inn i kursene våre. I tillegg er kunnskapen lett tilgjengelig og enkelt å oppdatere. Du kan selv velge hvor du vil gjennomføre kurset og i hvilket tempo. Men det krever mer disiplin av deg som tar kurset.

Webinar

Et webinar er en kombinasjon av ordene ‘web’ og ‘seminar’. Med andre ord, et webinar er en presentasjon, diskusjon, demonstrasjon eller workshop sendt live over nett, der publikum deltar gjennom chat og/eller video. Normalt sett har ikke deltakere på webinar kontakt med hverandre, men lytter til arrangørens presentasjon. LIBER bruker Zoom.

Fordelene med dette formatet er at det er mer dialog og legger muligheten for direkte spørsmål og svar.

ManusCamp

En ManusCamp er knyttet til arbeid med manus i en slags workshop hvor vi jobber direkte i manus til den enkelte kursdeltager. Dette er et mer krevende kurs å arrangere.

LIBER vil søke å holde ManusCamp tre til fire ganger i året. Det krever at deltagerne har et manus de er i gang med. Man bør ha noen generelle kunnskaper om hva slags sjanger man skriver i, hvilke virkemidler man har brukt. LIBER vil også tillate seg å rangere Campen i nivåer.

Fagdager

LIBER vil arrangere fagdager for spesielt interesserte både live og i nettformat.

Vi sikter mot et mangfold av forfatterskap og vil derfor også kunne tilby et mangfold av tema for fagdager fremover.

Hovedfagdagene vil være i form av en festival i august, tilknyttet litterær hagefest på Løkken. Med hovedfokus på drift og utvikling av faget mikroforleggeri. Dette for å gi alle muligheten til siste oppdaterte kunnskap, bidra til forskning på feltet, og generelt jobbe for gode kår for mikroforlagene.