LIBER Community – For deg som ønsker et skrivefellesskap

LIBER Community gir deg et diskusjonsforum, et fellesskap og et fordelsprogram.

Vi har egne fora for deg som er i skriveprosessen.

I månedene mai/juni, og november/desember, vil vi arrangere LIBER Skriv!

Salg av kurs og tjenester til

Skriveprosessen

Tjenester i LIBER Produksjon

LIBER Produksjon formidler tjenester til alle deler av prosessen i Mikroforlagenes kretsløp. Her vil du få tilgang på tjenestene du trenger i skriveprosessen.

  • Dyktige manuskonsulenter som kan hjelpe deg å rydde i tekst

  • Redaktører som kan løfte og foredle teksten din

  • Språkvaskere som kan gi språket ditt et lite løft

  • Korrekturlesere som sørger for et feilfritt manus.

Tjenester til skriveprosessen

Kurs i LIBER Akademiet

LIBER Akademiet vil gi deg tilbud på kunnskap du trenger i verktøykassa di for å skape et manus av god kvalitet.

Hovedkurset TRINN 1 "Den kreative skriveprosessen" og TRINN 2 "Tekstforedling" er aktuelle i denne fasen.

Det vil også komme tilbud om spesifikke tema. Ikke minst vil vi arrangere våre populære ManusCamper. Følg med!

Kurs til skriveprosessen

Trinn 1 og Trinn 2

forklares godt i vårt hovedkurs i det nye litterære kretsløpet for mikroforlag.

Du kan kjøpe tilgang på kursene under.

Blir du med i Community får du kursene til gunstigere priser.

Du får kursbevis for hvert gjennomførte trinn og kompetansebevis som mikroforlegger når alle 6 trinnene er tatt.

Formidlingsformer

Nettkurs

Et nettkurs er en virtuell læringsopplevelse organisert i et kursformat. Det kan være stor variasjon på kursene. Nettkursene hos LIBER dekker mange forskjellige emner.


Nettkurs gir oss sjansen til å innlemme forskjellige moderne trender inn i kursene våre. I tillegg er kunnskapen lett tilgjengelig og enkelt å oppdatere. Du kan selv velge hvor du vil gjennomføre kurset og i hvilket tempo. Men det krever mer disiplin av deg som tar kurset.

Webinar

Et webinar er en kombinasjon av ordene ‘web’ og ‘seminar’. Med andre ord, et webinar er en presentasjon, diskusjon, demonstrasjon eller workshop sendt live over nett, der publikum deltar gjennom chat og/eller video. Normalt sett har ikke deltakere på webinar kontakt med hverandre, men lytter til arrangørens presentasjon. LIBER bruker Zoom.

Fordelene med dette formatet er at det er mer dialog og legger muligheten for direkte spørsmål og svar.

ManusCamp

En ManusCamp er knyttet til arbeid med manus i en slags workshop hvor vi jobber direkte i manus til den enkelte kursdeltager. Dette er et mer krevende kurs å arrangere.

LIBER vil søke å holde ManusCamp tre til fire ganger i året. Det krever at deltagerne har et manus de er i gang med. Man bør ha noen generelle kunnskaper om hva slags sjanger man skriver i, hvilke virkemidler man har brukt. LIBER vil også tillate seg å rangere Campen i nivåer.

Fagdager

LIBER vil arrangere fagdager for spesielt interesserte både live og i nettformat.

Vi sikter mot et mangfold av forfatterskap og vil derfor også kunne tilby et mangfold av tema for fagdager fremover.

Hovedfagdagene vil være i form av en festival i august, tilknyttet litterær hagefest på Løkken. Med hovedfokus på drift og utvikling av faget mikroforleggeri. Dette for å gi alle muligheten til siste oppdaterte kunnskap, bidra til forskning på feltet, og generelt jobbe for gode kår for mikroforlagene.